Kontakt

Toimetus

Kolleegium: Tanel Bulitko, Käde Kalamees, Külli Vikat, Krista Sepp, Peep Piirsalu, Olev Saveli (peatoimetaja) ja Eha Lokk (toimetaja)
Keeleline korrektuur: Silvi Seesmaa
Küljendus ja veeb: Alo Tänavots

Aadress ja tellimine: Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3455,
Internet: https://www.etll.ee/ ja https://touloom.etll.ee/ 

Ajakiri ilmub 4 korda aastas: märtsis, juunis, septembris ja detsembris.
Trükk:
OÜ Paar

Autoriõigus

Autoriõigus kuulub Eesti Tõuloomakasvatuse Liidule, varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Materjal valmis Maaeluministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tellimusel. Kõik autoriõigused on kaitstud.

ISSN: 1406-3395