Ajakirja lugejale!

Tõuloomakasvatus 1998/1 eessõna

Kirev on ajakirjanduse lett igas kioskis. Sealt leiab vähe maarahvale sobivat, aga loomakasvatajale pole hoopiski midagi. Ajakiri "Põllumajandus" käsitleb ka loomakasvatuse teemasid, kuid liialt vähe.

Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu (ETLL) üldkoosolekul, kus osalesid 9 tõuaretusühingu esindajad, on korduvalt arutatud, kuidas minna edasi. "Tõuinfo" ilmus 4 aastat infolehena. Läbiviidud küsitluse põhjal võib öelda, et infolehe temaatika huvitas loomapidajaid. Koos EPMÜ Loomakasvatusinstituudiga (EPMÜ LKI) otsustati alates 1998. aastast alustada ajakirja "Tõuloomakasvatus" väljaandmist. Selles ajakirjas ühinevad "Loomakasvatus" EPMÜ LKI, "Tõuinfo" ETLL ja "Eesti mustakirju kari" Eesti Mustakirju Karja Aretusühistu. Eesmärgiks seati süsteemselt anda loomakasvatajatele infot tõuaretusest, õigusaktidest, seadustest, tõuaretusühingutes toimunust ja paljust muust. Eriti tähtsaks tuleb pidada, et kaasa löövad loomakasvatusteadlased, kes annavad nõu loomade-lindude aretuses, söötmises, pidamises ja teistes loomakasvatajaid huvitavates küsimustes. Omaette rubriigina esitatakse referaate teistest ajakirjadest. Tahaks loota, et lugejad panevad aluse rubriigile "Lugeja küsib" või "Lugeja arvab". Selleks ikka pealehakkamist, julged on loomakasvatajad alati olnud.

Ajakirja värvikusega otsustati mitte üle pakkuda, see oleks kaanehinna liialt kõrgeks viinud. Esialgu levitatakse ajakirja tõuaretusühingute kaudu ja küsitluse alusel kujunes tiraažiks 800. Osa tiraažist suunatakse ka maakondade keskustesse, et selgitada huvi ajakirja vastu. Kui tiraaž suureneb, paraneb ka tehniline kujundus. Arvatavasti edaspidi saab ajakirja levitada tellimuste alusel.

Austatud lugeja! Täna hoiate käes "Tõuloomakasvatuse" esimest numbrit, millele peab järgnema sel aastal veel 3 numbrit. Nende sisukus oleneb palju teist. Ajakiri on suunatud loomakasvatajale, mistõttu ootab toimetus teie ettepanekuid, kriitikat ja ega tunnustuski paha ole. Koostöö annab alati kõige parema tulemuse.

Head lugemist!
Olev Saveli