Tõuloomakasvatus 2022-4

Hea lugeja!

Ja ongi käes ajakirja 25. aastakäigu neljas number, kokku aga ajakirja Tõuloomakasvatus 100. number. Kui 1998. aastal alustasime, polnud kindlustunne just kõige tugevam. Kuigi neli aastat infolehte ja kuus numbrit aastas oli katseajana õnnelikult läbitud. Infoleht oli väiksema vastutusega, rohkem aretusühingute info levitamine, aga ajakiri lülitub üleriigilisse infosüsteemi, kus tuleb tagada vastav tase nii sisult kui vormilt, väljaandmise kindel sagedus. Kuidas korraldada levitamine? Siin saime vastu näppe, sest ajakirjanduslevi osutus jäigaks ja kalliks. Õnneks piirdusime vaid katsetusega. Kohustused käsikirjade koostamiseks, kulude katmiseks ja ajakirja levi- tamiseks võtsid kanda ETLLi liikmed.

Rõõmu on teinud ettevalmistuse toimkond: keeleline korrektor Silvi Seesmaa (juba alates 1994. a), samast ajast ka peatoimetaja, ajakirja algusest toimetaja Eha Lokk, küljendaja ja kujundaja Alo Tänavots. Kõik trükised, kaasa arvatud infoleht ja ajakiri, on vajadusel kujundanud ja trükkinud Paar OÜ. Trükikoda sai alguse EPMÜ rotaprindist, võib isegi märkida, et on tegemist pereettevõttega, mida on juhtinud Peeter Adamson. Tänu rahulikule õhkkonnale on kogu kollektiiv vastutulelik ja paindliku suhtlemisega, olgu müügijuht Leili Niglas, kujundaja Irina Gron ja samuti kõik teised. 29 või 25 aastat rahulikku koostööd on pakkunud rahulolu mõlemale poolele. Suur tänu kõigile, kes ajakirja väljaandmisega tegelenud!

Riiklikul tasemel läks Riigikogus läbi PÕLASi muutmise eelnõu 624, kus polnud ühtki sisulist täiendust, vaid tekstiliselt sarnased neli punkti, mis laiendasid MeMi seaduslike dokumentide mõjuvõimu. Ametnikud tundsid, et tori hobusetõu jagamisest osadeks jäi seadus veel nõrgukeseks. Tõu „tükeldamine“ ehk ohustatud tõu (OT) sisse piiride lisamine takistab genofondi kasutamist. Eesmärk on OT arvukuse suurendamine. Kahju, et ametnikel puudub igapäevakontakt loomakasvatajatega, kes vahetult teevad valikuid, keda aretusse võtta ja kellelt järglasi saada. Nende ettepanekute põhjal koostatakse aretusprogramm või täiendused, mida peab kinnitama PTA. Üllatav on, et selles protsessis on osalenud kohtuorganid, kelle otsus on kordki asunud tõuaretajate poolele. Ilmselt selle vältimiseks oli vaja seadust täiendada, et madalama astme (ministeeriumi, ameti) seadusandlike dokumentide otsustusvõimu tugevdada. Kahju, et maaeluministeeriumi ametnikel ei ole piisavalt arusaamist tõuaretusest ja nad ei astu ühist sammu Eesti riigile kuulsust toonud valdkonna esindajatega.

Samas ajakirjas tutvustatakse PTA struktuuri muutmist, kus väheneb veelgi tõuaretusliku ettevalmistusega töötajate osatähtsus. Ministeeriumis piirdutakse edaspidigi veterinaarist nõunikuga. Nõuannet loomakasvatuses või tõuaretuses pole paraku kelleltki küsida.

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus

2 K. Karisalu, L. Jürgenson. Eesti loomakasvatus 2022. a üheksa kuuga

Veised

4 E. Raid. Eesti maakarja juubelivissid
7 Ü. Pau, K. Kaugerand. Veiste terviseprogrammide toetusmeetmed

Sead

8 A. Tänavots, J. Kreela, A. Põldvere, A. Hellenurme. ETSAÜ seemendusjaama karjast väljaläinud kultide kasutus

Teadus

10 M. Ots. Puhtatõuliste lihaveise aretuspullide kontrollitud üleskasvatamine 2021–2022 aastal
11 P. Padrik, T. Hallap, Ü. Jaakma. Eesti maatõugu pullikute kasv, areng ja viljakusnäitajad

Referaadid

13 VikingGenetics. Tervemad ja sigivamad lehmad karjamaal pidamiseks
14 L. Engel, I. Russ, G. Thaller, N. Krattenmacher. Emaliinid ja mitokondriaalne genoom – tähtsus ja lähenemisviisid mida arvestada saksa soojaverelise hobuste aretusväärtuse hindamisel
15 Uudiseid Hollandist

Hobused

16 NordGen. Põhjamaade hobuste geenikaardistamine aitab kaasa ohustatud tõugude säilitusmeetmete tõhustamisele
17 A. Juhkov. Ohustatud tõugu hobuste näitus-müügipäev Tori Hobusekasvanduses
18 K. Sepp. Eesti hobuste aastanäitus 2022
20 K. Sepp. Eesti Hobusekasvatajate Selts 30

Kroonika

20 S. Lättemäe. Tõnu Vreimann on parim piimakarjakasvataja ja Rahvapõllumees
21 K. Reili. Põllumajandus- ja Toiduameti strateegia 2023–2026
23 O. Saveli. Ajakirja Tõuloomakasvatus 25. aastakäik ja 100. number

 

PDF

Online