Tõuloomakasvatus 2021-4

Hea lugeja!

Tõuloomakasvatuse viimased kaks numbrit on ilmunud varem kui tavaliselt. Põhjus on finantseerimisallika tähtaegades. Täname riigihanget, mille vahendajaks oli Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. EPKK töötajad kindlustasid ka periooditi loomakasvatuse ülevaateid. Saab õnnitleda EPKK töökat kollektiivi 25. tööaasta täitumise puhul, mida küll tähistati pidulikult juba 26. augustil Ugala teatris. Rõõm on märkida, et ETLLi juhatuse mõlemad liikmed on aidanud koda luua ja ka koja nõukogu juhtinud, liikmed on osalenud koja töös.

Juba järgmisel päeval, 27. augustil, oli pidupäev Toris, kus tähistati hobusekasvanduse 165. aastapäeva, ennelõunal konverents ja pärastlõunal avati Sihtasutuse Maaelumuuseumid Tori hobusekasvanduse renoveeritud komp- leks. Mõne aasta jooksul rakendati mitu miljonit olemasolevate hobusetallide sisemuse ja katuste renoveerimiseks. Pöörati hobusekasvandusele uus lehekülg, kus kül- lalt otsustav osa on muuseumil eksponaatide näitamisel, isegi Hetmani skelett jõudis Torri. Kui suur on aga tamm, mis istutati hauakohale mõnikümmend aastat tagasi?

Õnneks pole unustatud tori tõugu hobust. Tänu endise SA MeMu juhatuse liikme Merli Silla tegevusele on juba mitmel aastal hobusekasvanduse noorhobused üleriigilistel konkurssidel võitjate hulgas. Küll tahaks loota, et muuseumi tegevuse kõrval taastataks hobusekasvanduse üks varasem tähtis funktsioon, s.o ohustatud hobusetõugude aretusmaterjali (sugutäkkude) säilitamine, vähemalt perioodiline hoidmine. Sageli väärtuslik täkk kastreeritakse, sest tema pidamine pole lihtne ja kasutamine on piiratud.

Tori hobusetõu aretuse ümber jätkuvad tõmblemised hobusekasvatajate ja riigi, aga ka hobusekasvatajate vahel. Alles 18. oktoobril arutas maakohus, mitmest osast tori tõug koosneb, mitut tõuraamatut peab pidama. Genoomanalüüs tõestas, et tori tõug on ühtne, „vana“ ja „uut“ pole, aretussuund on teiste tõugude kasutamise tõttu veidi kõrvale nihkunud. Riigiesindajad peavad neid juba tõugu mittekuuluvaks. Ärme arva, et tõud koosnevad ainult puhtatõulistest ehk tõupuhastest loomadest ja ümberringi on tundmatu päritoluga ristandite mass. Iga tõug koosneb puhtatõulistest ja nende ajaloolisele baasile põhinevatest kombinatsioonidest. Seda mõisteti isegi paljukirutud nõukogude ajal, kus tõuraamatus olid mõlemad koos. Ka praegu, kuid nõutakse eri tõuraamatuid. Vägivaldselt ajaloolise tõu lõhestamine, piirangute kehtestamine on kahjulik tõu aretusele, rääkimata säilitamisest.

Vaatamata taudi kolmanda laine puhkemisele toimus 4. septembril Ülenurmel XXX TÕULOOM 2021. Areenil käis mõnevõrra vähem näituseloomi, aga õhkkond oli pidulik ja pealtvaatajad kohal. Täname tublisid tõuaretajaid, kes esitlesid oma tõuloomi/linde!

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus

2 K. Karisalu, Liina Jürgenson. Eesti loomakasvatus 2021. a I poolaastal

6 J. Bennewitz, K.-U. Götz, J. Tetens, G. Thaller, E. Tholen. Tee sotsiaalselt tunnustatud loomakasvatuse juurde

Veised
9 E. Raid. Tõuloom 2021 ja eesti maatõug

11 T. Põlluäär. Toimusid aretuse õppepäevad

Hobused

12 R. Säkk. Parimad eesti tõugu noorhobused 2021

13 A. Kallaste. Parimad tori tõugu noorhobused 2021

15 K. Sepp. Trakeeni noorhobuste konkurss Heimtali hobusekasvanduses

Sead

16 Sigade aretusfirmad maailmas

Teadus

19 T. Hallap, P. Padrik, Ü. Jaakma. Lihatõugu pullikute kasvu ja arengu seosed viljakusnäitajatega

22 M. Ots. Puhtatõuliste lihaveise aretuspullide kontrollitud üleskasvatamine 2020.–2021. aastal

24 N.R.W. Geiker, H.C. Bertram, H. Mejborn, L.O. Dragsted, L. Kristensen, J. R. Carrascal, S. Bügel, A. Astrup. Liha ja inimeste tervis – praegused teadmised ja lüngad uuringutes

26 EMÜ VLI loomakasvatuse magistritööde kokkuvõtted

Referaadid

28 S. Gappmajer, L. Cruber, G. Terler, A. Schauer, M. Royer. Esmapoegimisea (EPI) ja tõu mõju veiste kehaehitusele ning piimatoodangule

30 Uudiseid Hollandist

Kroonika

31 M. Lang. Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid Tori hobusekasvandus on 165-aastane

33 O. Saveli. XXX Tõuloom 2021

36 E. Haasmaa. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistul on nüüd e-pood! 

 

PDF

Online