Tõuloomakasvatus 2020-4

Hea lugeja!

Maailm jätkab olukorras, aga juba teises ja raskemas laines, mis korraldab, õigemini paneb raamid igapäeva töödesse ja tegemistesse. Transport, vahendus- ja meelelahustustegevus on tugevasti pärsitud, sest põhinevad inimeste lähikontaktidel, mis on aga takistatud või hoopis keelatud. Kindlasti jääb noorte põlvkonnale kauaks meelde, mitte ainult mentaalselt, vaid jätab ka jäljed õppimisse ja teadmistesse.

Tõulooma näitusele omase optimismiga jätkasime kogumiku vormistamist, aga viimaste tööde ootamine venitas trükki andmise ikka septembri lõppu. Õnneks alustasime varakult. Tõuraamatu pidamise 135. aastapäev sai kajastatud, kuid kümme tonni piima aastalehmalt vaid osaliselt. Aga suur tänu kõigile kirjutajatele, eriti teadustööde autoritele, kes lisasid vürtsi kogumiku sisule. Samaviisi ka konverentsile, mille saime ohutult, aga ohtukart- valt 14. oktoobril ERMis läbi viidud. Ligi 80 osalenut polnudki ootamatu ja maskikandmine tagas ohutuse ka pärast.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu suutis veel nädala pärast läbi viia volinike koosoleku Keavas ja tõuaretuse seminari Türil, kus kuulajad kohal, kuid kaugemad ettekanded peeti juba läbi telesilla. Aasta põllumees kuulutati välja piiratud arvu osalejate ees, aga EPKK foorumid novembris taandusid internetti.

Rõõmu pakub, et 20. aasta põllumehe tiitli sai eesti holsteini kasvataja ja aretaja ning kutsehariduse õpetaja Kaja Piirfeldt. Teeb rõõmu, et noor naine on nii suutlik ja mitmekülgne. Särevere koolihoone on ikka periooditi huvitavaid isiksusi välja lasknud, praegusel juhul ka tagasi võtnud õpetama. Ikka õnne!

Õnnitleda saab, nagu viimasel ajal kombeks, ka meid, kes me oleme Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liikmed, sest APS sai saja-aastaseks. Selts ühendab endas üle kahesaja kraadiga teadlase, õppejõu või praktiku, ja loomakasvatuse edule on nendest ikka abi olnud. Tahaks loota, et loomakasvatusettevõtted paneksid õla alla kraadiõppele, toetades noori stuudiumi ajal. Küll nad tulevad ja toovad teadusmõtte ka tootmisse, sest järjest keerukamaks lähevad ettevõtte tootmise- ja juhtimisprotsessid.

Käesolev aasta on keerukas ka loomakasvatajatele, sest juba füüsiliste kontaktide piiratus takistab suhtlemist ja kaubavahetust. Kujukas näide on tõumüük, kus ostja ei pääse valima, ja müüja peab kauba virtuaalselt kohale saatma. Nii ETKÜ juhtkond tegutsebki, mis on aega- ja vaevanõudev, et oma liikmete soodsat turgu mitte kaotada. Ka loomakasvatusele üldse on rasked ajad, sest kokkuostuhinnad on jällegi alla tootmishinna. Loomade arv, v.a lambad, on püsinud, lehmade piimatoodang jätkab ikka tõusu. Kas inertsist, ei usu, ikka tubli töö. Lootusrikkalt uude aastasse!

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 K. Karisalu, L. Jürgenson, H. Vaher. Loomakasvatus 2020. aasta üheksa kuuga

Veised
4 O. Kärt. Lehm lüpsab suust
7 O. Saveli. Mõned vahepeatused teel 10 000 kg-ni lehmalt
10 T.-T. Bulitko. Elusveiste müük 2020. aastal
12 J. Mättik. Puhtatõuliste lihaveise aretuspullide kontrollitud üleskasvatamine 2019–2020

Hobused
15 K. Sepp. XXVI eesti raskeveohobuste päev
15 K. Sepp. Tori hobuste päev – 20.08.2020 Toris
16 K. Sepp. Parimad noored trakeenid – Paramount ja Pisco

Sead
17 J. Rivera. Sigade pekipaksuse vähendamine: vastuse annab loodus
18 S. M. Schmid, C. D. Leubner, L. N. Köster, J. Steinhoff-Wagner. Imikpõrsaste kastreerimise tegelik olukord Saksamaal küsitluse alusel

Teadus
19 P. Padrik, T. Hallap, T. Bulitko, Ü. Jaakma. Suguselekteeritud sperma kvaliteet ning kasutamise ja emasloomade tiinestumise dünaamika aastati
22 T. Hallap, P. Padrik Ü. Jaakma. Aberdiini-anguse tõugu pullikute sigimisvõime testimine

Referaadid
26 G. Breves. Piimaveiste aretuse ja pidamise jätkusuutlik kontseptsioon, arvestades loomakaitset, ökoloogiat ja ökonoomiat

Kroonika
29 S. Lättemäe. Konkurss „Aasta põllumees“ 20-aastane
29 S. Lättemäe. Esmakordselt pälvis aasta põllumehe tiitli naisettevõtja
30 M. Kass. Akadeemiline Põllumajanduse Selts tähistas 100. aastapäeva konverentsiga
31 O. Saveli. Tõuaretuse tänapäev

 

PDF

Online