Tõuloomakasvatus 2020-3

Hea lugeja!

Eelmist ajakirja alustasime koroonapuhangu kirjeldamisega ja lootsime, et sügiseks on ülemaailmne „terror“ seljatatud, aga võta näpust, oleme uue laine meelevalla all. Suvi oli suhteliselt rahulik, aga üksikute inimeste vastutustundetu käitumine levitas viirust ka turvalistesse piirkondadesse. Nüüd on viirus nooremate päralt ja levik veelgi ootamatum. Ametiasutused ja spetsialistid suhtuvad rahulikumalt piirangutesse, kuid üksikuid sooloesinemisi ikka tuleb ette.

Ettevaatlikult suhtusime augusti ja septembri ürituste korraldamisse. Aga EHSi ja ETLA juhtide optimism nakatas ka teisi ja anti roheline tuli ettevõtmistele. Kurgjal ja Toris pole külastajate arv suur ning hajutatus on territooriumil hea. Lambapäev nihutati augustikuu lõpu poole, kokku talupäevaga. Hiljem selguski, et mõlemal oligi teineteist vaja, programm sai tihedam ja külastajatele mitmekesisem.

Tõulooma korraldamise otsus langes alles kolm nädalat enne näitust, kuigi piimaveiste ekspositsioon jäi piiratuks. Lihaveisekasvatajad olid julgemad, rääkimata lamba- ja hobusekasvatajatest, kes karastusid oma üritustel. Tõuloom 2020 (29. korda) toimus ja selgus, et vastasel juhul oleksime petnud paari tuhande pealtvaataja ootusi.

Kuid Eesti tõuaretajaid häiris paar päeva enne näitust levinud täiesti ootamatu info, et Maaeluministeerium katkestas või ei pikendatud töölepingut kauaaegse Eesti Põllumajandusmuuseumi direktori, nüüd SA Maaelumuuseumid juhatuse liikme Merli Sillaga. Viieteist aasta jooksul oleme näinud ja tajunud, mida Merli Sild on igapäevatöös ja ürituste korraldamisel muutnud Ülenurmel võrreldes mitme eelmise juhiga.

Sihtasutuse kõigi kolme osapoolega on tõuaretajatel tihe koostöö näituste ja teiste ürituste korraldamisel. Eriti muljet avaldav ja suuremahuline rekonstrueerimistöö toimub Tori hobusekasvanduses, mille lõpetamiseks kulub veel aega. Kujunemas on tõesti hobumajanduse keskus. Muuseumide juhina on Merli Sild võidelnud elusmuuseumide eest, mille oluliseks osaks on tõuaretuse kajastamine ja ellu rakendamine. Üle aastakümnete võitsid üle-eestilise tori noorhobuste konkursi Tori hobusekasvanduses sündinud noorhobused. Tõuaretajad saatsid 7. septembril maaeluministrile ja asekantslerile (kes tegi otsuse) pöördumise, millega tõuaretajad paluvad seda otsust mitte pöörata täitmisele.

On karta vastupidist, sest 5. septembril Tartu sügisnäituse ja TÕULOOM 2020 näituse avamisel Ülenurmel polnud maaeluministeeriumist kedagi kohal, mis näitab riigiasutuse suhtumist Eesti parimatesse tõuaretajatesse ja -loomadesse. Siinkohal täname PRIA ja VTA juhtkonda, kes olid esindatud peadirektori asetäitjatega.

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 K. Karisalu, L. Jürgenson, H. Vaher. Eesti loomakasvatus 2020. a I poolaastal

Veised
5 T. Põlluäär. Eesti piimaveiste populatsiooni hindamine genoomaretusväärtuse alusel
7 E. Raid. EK Seltsi juhatus Ruhnu saarel
8 G. Breves. Piimaveiste aretuse ja pidamise jätkusuutlik kontseptsioon, arvestades loomakaitset, ökoloogiat ja ökonoomiat

Sead
11 Emisest võõrutusjärgse põrsani: soolestiku mikrobioota ohjamine
13 Uudiseid seakasvatuses

Teadus
14 P. Padrik, T. Bulitko, T. Põlluäär. Sügavkülmutatud sperma kvaliteet sõltuvalt varumisperioodist, holsteini pullide päritolust ja mõju seemendustulemustele
19 T. Kaart, A. Pajumets. Farmi ja isa mõju Eesti piimalehmade piimajõudlus- ja -kvaliteedinäitajatele
22 P. Piirsalu, T. Kaart, I. Nutt, G. Marcone, D. Arney. Uttede käitumiseelistused viibida jalutusalal või külmlaudas madalate temperatuuride korral

Referaadid
24 Uudiseid Hollandist
25 Uudiseid Saksamaalt

Kroonika
28 R. Mirka. 25. lambapäev Kurgjal
29 K. Sepp. Eesti tõugu noorhobuste üle-eestilised jõudluskatsed Toris
30 O. Saveli. Tartu sügisnäitus ja XXIX TÕULOOM 2020 Ülenurmel

 

PDF

Online