Tõuloomakasvatus 2018-2

Hea lugeja!

Aktiivselt on 2018. aastat alustanud Maaeluministeerium. Koostöös Keskkonnaministeeriumiga on alustatud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava (PõKa) koostamist (ajakirjas lk 21). Peetud on arvukalt kaasamise üritusi, kus palju osalejaid, kes tahavad kaasa rääkida arenguteedele kuni 2030. Pikkadel tööpäevadel on materjali kogunenud mahukalt, aga sügiseks loodetakse kontsentreerida see mõnekümnele leheküljele. Ajuti tundub, et kaldub liiga „luuleliseks“ ja igapäevast „draamalugu“ napib, aga äkki nii peabki.

Uue põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu arutelu on olnud asjalik, kuigi sisukus on napivõitu ja kõrval peab olema ligi 100-leheküljeline EP ja NE 2016. aasta määruse tekst või vähemalt vahenduseks seaduse seletuskiri.

Hoopis omalaadseks ettevõtmiseks Maaeluministeeriumis on nn eksponeerimiseks lubatud loomade nimekirja määruse eelnõu arutelu. Eelmises ajakirjas kirjutasime 30-st lubatust, sh tšintšiljad. Aga edasised arengud on olnud tormilised, nimekirjas oli 82, kuid tšintšiljad väljas. Lisatud on igasugused molluskid, kalad ja mitmed eksootilised isendid, tegemist on nn loomakaitsjate survega, põllumajanduse ja maaeluga seost napib.

Hobusekasvatajad on olnud tegusad igal aastal, sest EHSi ürituste arv on vist ETLLi liikmete hulgas suurim aastas. Samas oli omaette tegevuseks pidevad vaidlused riigiasutustega (PM/MEM, VTA, PRIA). 2015. aasta jooksul kohus (sellest terve aasta vaikis) menetles EHSi hagi ebaõiglaselt aretustoetuse vähendamist VTA ja PRIA poolt jõudluskontrolli korra väära tõlgendamise põhjendusel. Mais saabus positiivne otsus ja EHSil on lootust saada kolmel aastal saamata jäänud toetuseosa. Aga neil aastatel vahendite vähesuse tõttu tegemata jäänu ning muidugi EHSi töötajate ja liikmete närvikulu pole enam taastatav. Aga õiglus võitis. VTA kinnitas uued korrad, kus vaidlusalust punkti enam pole.

Edu kõigile suvistel üritustel!

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
 
2 L. Jürgenson, K. Karisalu, A. Tilk, M. Uibokand. Eesti loomakasvatus 2018. aasta I kvartalis

Veised
  6 K. Kalamees. EK Seltsi aastakoosolek Päriveres 20.04.2018
  8 T. Põlluäär. Lihaveiste jõudluskontrolli tulemused 2017. a
11 T. Põlluäär. Maamessi lihaveiste konkurss
13 I. Kallas. Balti lihaveisekasvatajate 15. kohtumine
13 CRV. Hollandi piimaveiste selektsiooniindeksid
14 T. Levitt. Hollandi lehmade suured väljaheitekogused panevad keskkonna haisema

Linnud
15 J. Prits. Kodulindude näitus-konkurss Luigel

Sead
16 H. Kaup. Sigade Aafrika katk (SAK) levib endiselt meie metssigade populatsioonis
18 B. van Haandel. Kas geenide muutmine lahendab kultide kastreerimise probleemi?

Seadusandlus
20 K. Viirlo. Aretustoetuse maksimummäärad 2017. a
21 I. Lemetti. Milleks meile PõKa?

Referaadid
22 K. Bernot. Näotuvastustarkvara hakkab varsti spioneerima hajameelsete lehmade järele
22 E. Kalm. Uued väljakutsed veisekasvatuses ja -pidamisel
23 DGfZ-Newsletter. Bioõli piimajääkidest
23 DGfZ-Newsletter. Norra vähendab toiduainete äraviskamist

Hobused
23 K. Sepp. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi kevadseminar
24 K. Sepp. Hobuste sõidu- ja veokatsed Toris 2018
25 DGfZ-Newsletter. Saksamaa 2018. aasta ohustatud tõug – vana-württembergi hobusetõug

Kroonika
26 T.-T. Bulitko. Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse esimeheks valiti Jane Mättik
26 T.-T. Bulitko. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 25 aastat
28 E. Siiber. Peeter Kibe – in memoriam

Kaanefoto


ETKÜ teenekad töötajad 	(K. Langemets)

Maaeluministeerium ja MES tunnustasid parimaid (K. Kärk)

PDF

Online