Tõuloomakasvatus 2016-3

Hea lugeja!

Loomakasvatajad võitlevad ettevõtte ellujäämise nimel, 287 piimakarjakasvatajat on loobunud, 2013. a võrreldes kahanes lehmade arv 8500 võrra, kas müüdud lõunapoole, aga veelgi hullem kui on saadetud lihatööstusesse. Poola parandab piimakarja geneetilist taset lehmadega Eestist. Seakasvatajate tööd häirib jätkuvalt seakatku epideemia, mis jõudis nüüd ka üle mere. Võrreldes 2015. aastaga on sigu 76 000 võrra ehk 21% vähem. Piimatootmises on ainukeseks rõõmustavaks näitajaks piimatoodangu 321 kg suurune kasv lehma kohta poole aastaga, mis annab lootust ületada 2016. aastal 9000 kg piimatoodangu piiri, seni on sellest jagu saanud Euroopas vaid Taani. Piima madal kokkuostuhind jätkub, paarisendilisest tõusust räägitakse regiooniti. Kaubandus trikitab madala joogipiima müügihinnaga normaalse kokkuostuhinna tasemel, mida asusid tõkestama Lõuna-Eesti noortalunikud. Puudub igasugune ühtekuuluvustunne majanduslikult raskes seisus tootjatega.

Kevadest sügiseni toimuvad tõusisesed konkursid, kus selgitatakse välja selle aasta parimad. Hobusekasvatajatel eelnevad piirkondlikud võistlused, kust parimad kutsutakse vabariiklikule konkursile. Piimatõugu lehmade konkurss toimub ka Saaremaal koos hiidlastega (sel aastal laevaliikluse häire tõttu ei jõudnudki nad kohale). Ees seisavad veel trakeeni hobuste ja karusloomade konkursid.

Tõugude parimad loomad ja aretajad jõuavad septembri esimesel laupäeval Ülenurmele, sel aastal 20. korda, aga koos Luigel toimunuga oli tegemist 25. Tõulooma üritusega. Ülevaade ajakirja viimases artiklis, fotod kaantel.

Üle mitme-mitme aasta avas näituse maaelu(põllumajanduse)minister. Urmas Kruuse elupõlise linnamehena on saanud ägeda karastuse ministripostil loomakasvatusprobleemidega – võitlus sigade Aafrika katkuga, piima kokkuostuhindade järsk langus, riigitoetuse (0,7 senti/kg aastas) õiglane/ebavõrdne jaotamine, Tori hobusekasvanduse taasriigistamine rentnikult, kompetentsikeskuse loomine jpm. Aga optimistlikku ellusuhtumist jagas minister vissikonkursi lõpus ja Tõuloom 2016 avamisel. Riigikogu maaelukomisjoni esimeest (endist põllumajandusministrit) Ivari Padarit kohtab loomakasvatusüritustel sagedamini.

Olime 8. septembril tõuaretuse foorumil ja üheksandal Leedu vabariiklikul loomade näitusel, kus olid terve päeva kohal aseministrid, ministeeriumi osakondade juhid, mis on reeglipärane kõigil loomakasvatuslikel üritustel. Küll ootavad Eesti loomakasvatajad samasugust huvi ja kohalolekut meie riigimeestelt.

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 L. Jürgenson, A. Tilk. Eesti loomakasvatus 2016. a esimesel poolaastal

Veised
5 T. Bulitko. Euroopa Liidu piimandus 2015. aastal
7 T. Bulitko. Tänavused Euroopa kaunimad holsteini lehmad
8 T. Põlluäär. Eesti 2016. aasta kaunimad lehmad on Siili ja Taara
11 T. Bulitko, R. Toi. Eesti kaunim lihatõugu lehmik 2016 valiti Jänedal
13 M. Jõemaa. Kurgjal toimus ohustatud tõugude päev

Karusloomad
14 P. Piirsalu, M. Mõtte. Karusloomakasvatuse uuringust (järg)

Mesindus
18 A. Rohtla. Eesti mesindus tänapäeval

Sead
21 A. Põldvere, A. Tänavots, R. Saar, S. Sild, L. Lepasalu. Madalal temperatuuril töötlemise mõju sealiha reoloogilistele ja tehnoloogilistele omadustele

Hobused
25 K. Sepp. XXII eesti raskeveohobuste päe

Kroonika
26 O. Saveli. XXV TÕULOOM Ülenurmel

Kaanefoto

PDF

Online