Tõuloomakasvatus 2016-1

Hea lugeja!

Käesolevas ajakirjas on mitu ülevaateartiklit 2015. a loomakasvatuse kohta. Need kinnitavad arvude keeles, milline möödunud languseaasta oli loomakasvatuses. Tagasilööke oli kõigis tootmisharudes, eeskätt produktiivloomade arvu suhtes. Kust aga tuleb piima või liha kogutoodang? Ikka loomade koguarvust, kuigi ei saa unustada ka keskmist toodangut produktiivlooma kohta.
Selline olukord, et kõigi loomaliikide koguarvud on miinuses võrrelduna eelmise aastaga, oli vaid Eesti Vabariigi esimestel aastatel, kui likvideeriti NL plaanimajanduse tulemust. Ainult lihatõugu veiste ja nende kasvatajate arv on suurenenud. Arvestades Eesti geograafilist asendit, ei suuda veiseliha enamtoodang kompenseerida kaotust piima- ja sealiha toodangus. Soome linnukasvatus Eestis on olnud pidevalt tõmbetuules, kord edenedes, kord vähenedes, kuid pole taganud eestimaalaste (ise)varustamist. Seakasvatusele oli eelmine aasta katastroofiline, arvestades Eesti kapitalil põhinevat, toodangulangus võib veelgi jätkuda.
Valitsus toetas sigade Aafrika katku III tsooni seakasvatajaid sealihakonservide varumisega (küll tühise hinna eest) ja varuti 900 000 ühikut, riigihanked selleks olid võitnud ikkagi Rakvere ja Atria lihatööstused. Ka selles toetame põhjanaabreid.
Maaeluminister on kvalifitseerunud sigade Aafrika katku tõrjele. Kui palju on esinemisi telekanalites, raadios ja nõupidamistel, viimastel saadavad ministrit pidevalt seakasvatusfarmide juhid, kes küsivad, kõnelevad, kahtlustavad ministrit, võtavad teda maha, ja ikka korduvalt. EPKK lihafoorum korraldati Märjal, kus asub ka ETSAÜ kontor. Oponendid jälle kohal. Et korduvalt oli seakasvatajatele lubatud sama toetussummat, pidi minister pakkuma midagi uut. Ja näe, minister lubaski suuremad ühikumäärad sigade aretustoetuseks. Kuidas asjaolud kulgesid, on lugeda ajakirjas (vt lk 30). Siinkohal tuleb märkida, et Eesti 23 tõuseakasvatajat, nii palju neid veel ongi, kaalusid ministri abil üles ligi 2000 teiste loomaliikide tõuloomakasvataja aretustoetuse ühikumäärad.
Eriti kahju on, et piimakvoodi kadumise aastal kahanes piimalehmade arv 5100 võrra, lisaks veel 3500 noorveist. EL „vanad“ liikmed seevastu valmistusid sihipäraselt piimakvoodi kadumiseks. Näiteks Hollandis, kust müüdi varem kümneid tuhandeid tiineid lehmikuid teistesse riikidesse, oli 2014. aastal juba raske neid kokku saada, sest farmerid valmistusid oma piimakarja suurendama. Meil juhtub sageli nagu Euroopa Liidus, kuid tihti vastupidi.
Õnneks piimaveisekasvatajad suutsid keskmist piimatoodangut lehma kohta suurendada sadakonna kilogrammi võrra ja eesti holsteini lehmad lüpsid üle 9000 kg. Jacqueline on ületanud 170 tonni piiri elueatoodangus. Varsti ületatakse 20 tonni piir 305 päeva piimatoodangus. Lootust kõigile tõuaretajatele 2016. aastal!

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 R. Lokk, A. Tilk, H. Vaher, K. Karisalu. Eesti loomakasvatus 2015. aastal

Veised
5 K. Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2016. aastal
8 T. Bulitko. Uus Eesti rekordlehm Missy
9 T. Põlluäär. Uute noorpullide sperma EPK aretuses
10 T. Põlluäär. Lihaveiste jõudluskontrolli tulemused 2015. aastal

Hobused
12 K. Sepp. Eesti Hobusekasvatajate Selts ja tõuraamatud 2015
14 H. Peterson. Läti hobune

Karusloomad
16 L. Taaler. Tšintšiljade ja küülikute 2015. a sügisnäitus

Linnud
17 A. Lember. Vutikasvatuse populaarsus on tõusuteel

Sead
19 V. Vare, O. Saveli. Tootmisfarmi emiste viljakus kümne aasta jooksul kahel perioodil
21 H. Kaack. Vundament heale suguemisele

Jõudluskontroll
22 A. Pentjärv. Piimaveiste jõudluskontrolli tulemustest 2015. aastal
25 K. Kersten. Sigade jõudluskontrolli tulemused 2015. aastal

Seadusandlus
28 A. Härmson. Kihnu maalammas – uus lambatõug
29 O. Saveli. ETLLi liikmete pöördumine maaeluministeeriumi poole

Referaadid
31 E. Kalm. Uelzeni seitsmes ümarlaud „Uued väljakutsed veisekasvatuses ja -pidamisel“
32 E. Telezhenko. Parema sõraindeksiga pullide kasutamisest suurem tulu
33 Uudiseid Saksa Loomaaretuse Seltsilt
34 Uudiseid Hollandist

Kroonika
35 O. Saveli. Eesti Tõuloomakasvatuse Liit pidas aastakoosolekut

Kaanefoto

PDF

Online