Tõuloomakasvatus 2013-3

Hea lugeja!

Aretusühingutel on suvel palju tegevusi – korraldatakse plaanipäraseid üritusi või osaletakse teiste omadel. Tõuloomi tuleb tutvustada või parimaid selgitada. Edumeelsed ja aretusest huvituvad loomakasvatajad on alati valmis oma tõuloomadega näitustele sõitma. Eks aretusühingud, ka ETLL püüavad neid jõudu mööda rahaliselt toetada.
Saarte viss toimus juba 16. korda. Lehmade ja esitlejate tase paraneb ega jää sugugi alla mandril korraldatavatele üritustele, kuid kahjuks jääb enamasti seal osalemata. Eesti punase ja eesti holsteini vissikonkursist osavõtt oli hästi arvukas, nii Rootsi kui Ungari kohtunik polnud kiidusõnadega kitsi. Eks holsteinikasvatajatel seisab lähiajal ees sõit Euroopa konkursile, aga miks mitte ka eesti punase tõu esindajatel. Piimatoodangurekordid on nüüd mõlemal tõul sama (19.) tuhande sees.
Augusti algus on alati lamba- ja raskeveohobuste kasvatajate päralt. Enam kui kolmkümmend raskeveohobust suutsid köita inimesi Nurmenuku turismitalus kahel päeval. Tõug on väljumas kriisiolukorrast, eriti kui VTA suudab vältida paralleelorganisatsiooni teket, kahjuks küll kohtu teel. Lammmaste ja kitsede ekspositsioon suureneb tasapisi ja lisategevusi tuleb iga aastaga juurde. Lammaste pügamises on selgitatud Eesti meister ja juunioride Euroopa meister on oma käest võtta.
Tori tõu noorhobuste jõudluskatsed olid esinduslikud, kuid järjest enam tõuseb üles küsimus Tori hobusekasvanduse rollist omanimelise tõu aretuses. Kahe aasta jooksul pole sündinud neil ühtegi tori tõu varssa, mistõttu ei esitatudki noorhobuseid, ainult kasseeriti teistelt kasvatajatelt talli kasutamise eest üüriraha. Sisu ei vasta ammu enam vormile ega Eesti hobusetõugude aretuse ja säilitamise vajadustele.
Jätkuks eelmise ajakirja samale rubriigile toimus 10. juunil uus tõuaretuse teemaline ümarlaud, kus põllumajandusministeerium tutvustas uusi termineid põllumajandusloomade aretuse seaduses ja sellest tulenevaid tekstimuudatusi. Seaduse parandusettepanekud olid vaid ETLLi liikmetelt, mida usinalt kritiseeris ristamisprogrammi ideoloogiast lähtudes sporthobuste seltsi juht, toetust talle pakkusid vahel veel kahe hobusekasvatajate ühingu esindajad. Õnneks oskas asekantsler Toomas Kevvai arutelu hoida soovitud suunas. Arutelu kohta saadeti välja memo, kuid seaduse muutmine kanti 2014. aasta kavva. Seniks on seiskunud ETLLi liikmete initsiatiiv seadusloomes.
Kirev on olnud ühistegelise ja eraõigusliku tõuaretuse organisatsiooni esimesed kakskümmend aastat, 19. augustil täitus 20 aastat ja seda tähistame 27. septembril seminariga. Tänusõnad kõigile tegijatele, ka oponentidele, sest ainult sihipärane tõuaretustöö koos sisulise diskussiooniga viib edasi.

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 L. Jürgenson. Eesti loomakasvatus 2013. a I poolaastal

Veised
4 T. Bulitko. Eesti püsib piimatoodangult lehma kohta Euroopas parimate seas
6 T. Põlluäär. Suvekuumuses peeti vissivõistlust
8 T. Põlluäär. Saarte Viss 2013
9 T. Põlluäär. Uued pullid EPK aretuses (2013. a II hindamise järgi)
11 T. Põlluäär. Lihatõugu veiste geneetilisest hindamisest
12 K. Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad

Lambad
13 K. Vikat. ELaSi üritus 1. juunil Tartus
14 K. Vikat. E. Sellis. 18. lamba- ja kitsepäev Kurgjal
17 K. Vikat. Lammaste 2012. a jõudluskontrolli tulemused

Linnud
18 M. Piirsalu. Eesti Linnukasvatajate Seltsi tegevusest 2011/12

Kroonika
20 T. Põlluäär. Eesti punase tõu 305 päeva toodangu rekord taas purustatud
20 O. Saveli. TÕULOOM 2013 Ülenurmel päikesepaistes
22 T. Bulitko. Saksa lihaveisekasvatajad tutvusid Eestiga
23 Ü. Jaakma. Sündis esimene transgeenne vasikas

Kaanefoto

Transgeenne vasikas
Alo Tänavotsa foto

PDF

Online

Tõuloomakasvatus 2013/3

Vaadatud korda.