Tõuloomakasvatus 2012-1

Hea lugeja!

Ajakirja viieteistkümnenda ilmumisaasta esimene number on Teie käes. Ajakirja struktuuris ega kujunduses pole muutusi, sest nii arvasid Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu liikmed. Rõõmustav on, et esmakordselt ületas kahe nädala jooksul saabunud materjal ajakirja senise maksimaalse mahu (32 lk).
Aastavahetuse ümber on arvukalt üritusi, kus tehakse kokkuvõtteid eelmise aasta tegemistest ja tunnustatakse parimaid, nii ka seekord. Põllumajandusminister andis kuldse teenetemärgi kõikide tiitlite kõrval ETLLi asepresidendile Aavo Mölderile, hõbedase Maarja ja Jüri Simovartile. Eesti piimaveisekasvatajatest parim on Maie Mölder (Tartu Agro AS) ja lihaveisekasvatajatest Kalmer Visnapuu. Hõbemärgi said ka tõuaretuse kontrolör Hülla Liiv ja EPM näituste korraldaja Mare Viiralt. Kahjuks Eesti Vabariigi president ei tunnustanud ühtki põllumajandustöötajat.
EK Selts arutas tõu aretusprogrammi nii elluviijate, kontrollijate kui teadlastega, targemaks said kõik osapooled. Omamoodi arutelu toimus põllumajandusministeeriumis tori tõuraamatu pidamise üle, milles on kirgi kütnud Vana-Tori Hobuse Ühing.
EHS tegi 2. veebruari kirjaga põllumajandusministrile ettepaneku moodustada probleemide lahendamiseks sõltumatute ekspertide ametkondadevaheline tori tõu ajutine komisjon. Eesmärk oleks hinnata tori tõu säilimise võimalusi ja selle vajadusi.
Selle asemel kutsuti 22. veebruaril kokku ümarlaud, 21. veebruaril teatati põhiküsimuseks vana-tori tõuraamatu loomise õiguslikud alused. Ümarlauda juhtis asekantsler Toomas Kevvai, kelle tööülesannete hulka kuulub alates 1. jaanuarist 2012 ka tõuaretuse ja veterinaaria kureerimine.
Arutelu kulges kummaliselt. Kavakohaselt pidi arutatama vana-tori tõuraamatu õiguslikke aspekte, mille kohta avaldati poolt- ja vastuväiteid. ETLLil oli kindel eitav seisukoht vastavalt 31. jaanuari koosoleku arutelule, rõhutati ka ametkondliku surve olemasolu. Viimaseid seisukohti pareeris asekantsler rõhutatult, sest tõuraamatu kohta taotlust polevat veel VTA-le esitatudki. Seetõttu komisjoni polevat üldse vaja. Miks ümarlaud siiski kokku kutsuti, et arutada, kui polnudki arutlusobjekti?
Aga siiski oli nüanss, mis kannab ohumärki. Kui ETLLi koosolekul oli VTA seisukoht, et Vana-Tori Hobuse Ühingul tuleb taotleda uue tõu tunnustamist, on riigiasutuste seisukoht kolme nädala jooksul kardinaalselt muutunud. Nüüd soovitati Vana-Tori Hobuse Ühingul taotleda tori tõu kolmanda vanatori suuna tõuraamatu pidamist. Arusaamatuks jäi, kas tori tõu teine tõuraamat kolmandale suunale tähendaks uut haruseltsi EHSi koosseisus või hoopis kahte säilitussuunda?

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 L. Jürgenson. Eesti loomakasvatus 2011. aastal

Veised
5 T. Põlluäär. Austraalias ja Uus-Meremaal piimakarjakasvatust kaemas
9 T. Põlluäär. Kaaluge lihaveiseid!
9 T. Bulitko. Seemendustehnikute algkoolituse kursus
11 K. Kalamees. Eesti maakarja tõufarmid 2012. aastal

Hobused
14 K. Sepp. Eesti Hobusekasvatajate Seltsil juubeliaasta

Veterinaaria
16 T. Järvis, E. Mägi, B Lassen. Lammaste siseparasiitide levikust Eesti saartel

Riik
18 M. Help, M. Tuimann. Põllumajandusloomade aretustegevuse kontrollimine 2011. aastal

Jõudluskontroll
21 A. Pentjärv. Piimaveiste jõudluskontrolli tulemused 2011. aastal
23 K. Kersten. Sigade jõudluskontroll 2011. aastal

Referaadid
25 T. Paulke, R. Pfuhl ja S. Maak. Eri seatõugude selja pikima lihase omadused
26 Euroopas levib kariloomadel uus Schmallenberginimeline viirus

Kroonika
27 O. Saveli. Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu aastakoosolek
30 T. Bulitko. ETKÜ ei toetanud koostööd välisfirmaga
30 T. Bulitko. Parimad veisekasvatajad on Maie Mölder ja Kalmer Visnapuu
32 P. Padrik. Eesti-Vene põllumajandusalase konsultatiivrühma visiit Moskvasse

 

Kaanefoto


A. Tänavotsa foto

PDF

Online