Tõuloomakasvatus 2008-3

Hea lugeja!

Septembri esimese nädala laupäev on tõuaretajatele loomakasvatusaasta kulminatsiooniks, sest on võimalik üheskoos esitleda oma karja, tõu või loomaliigi parimaid. Nemad on selgunud suvistel konkurssidel ja iga võitja omaniku aukohus on tulla temaga Ülenurmele Tartu sügisnäituse ja TÕULOOMa ühisüritusele, mida korraldavad Eesti Põllumajandusmuuseum ja Eesti Tõuloomakasvatuse Liit koos aretusühingutega. Ilmataat austas neid saju peatamisega kogu päevaks.
Tõuaretajatele ja loomaomanikele võib kinnitada, et iga aastaga loomade ja lindude aretuslik väärtus ning nende esitlus paraneb. Seda seisukohta jagavad ka näituse külastajad, kes on aastate jooksul jälginud meie tegemisi. Paljud tuntud inimesed on avaldanud kiitust ka selle üle, et siin saab kokku nii paljude sõpradega ja pole vaja ise kohtumist korraldada. Meenub 45 aasta tagune Tori loomakasvatuspäev, kuhu iseenesest mõistetavalt mindi ja sõber pidi ka kohal olema. Muret teeb ainult põllumajandusministri üleliigne töökoormus, mis pole tal võimaldanud kahel aastal loomakasvatusüritusest osa võtta ega üheskoos tehtust rõõmu tunda. Vähemalt kaks eksministrit olid kohal.
Loomakasvatusaasta üheksa kuud on möödunud rahuldavalt. Lehmade piimatoodang on püsinud plusspoolel, aga lehmade arv on kahanenud mitme tuhande võrra. Lammaste arv kasvab kiiresti, sigade ja lindude arv on stabiliseerunud. Loomakasvatussaaduste kokkuostuhinnad jälgivat maailmaturu hindasid, nagu kütusehinnadki. Siingi meenub aastakümnete tagune kooliskäik, kus füüsikas õpetati miinimum- ja maksimumtermomeetri funktsiooni. Tundub, et Eesti turg jälgib pingsalt põllumajandussaaduste maailmaturu hindade muutusi miinimum-, aga kütusehindu maksimumtermomeetri järgi. Ainult  mõne kuu jooksul maksti piima eest teiste EL riikidega võrreldavat piimahinda.
Kuid eriliseks probleemiks jääb väiketootjatele piimatööstuste poolt kehtestatud „kokkuveokvoot“, mille aluseks toodetav piimakogus päevas. Huvitav küll, miks Eesti piimatööstuste omanikfirmad ei rakenda samu põhimõtteid oma kodumaal Soomes, Hollandis, Inglismaal või mujal, kus väikefarme on hoopis rohkem. Kõlanud on soovitus, et väiketootjad  hakkaksid ainukesele ühistulisele piimatööstusele E-Piim konkurenti ehitama. Juba oleme unustanud, kuidas käis piimatööstuste erastamine rohkem kui 15 aastat tagasi. Loomakasvatajad võivad uhked olla, et ainukesel tegevusalal Eestis tõuaretuses pakuvad teenust ainult neile kuuluvad seltsid ja ühistud.

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 M. Piirsalu. Eesti loomakasvatus 2008. a I poolaastal
Veised
4 T. Põlluäär. Euroopa Punaste Piimatõugude Assotsiatsiooni aastakoosolek
7 A. Sonets. Saarte kaunimad lehmad on valitud
8 T. Bulitko. Holsteini Viss 2008 on Riia
10 T. Bulitko. Holsteinide Euroopa liikmesorganisatsioonide tegevjuhtide koosolek Küprosel

Sead
12 R. Kaselo. Eesti sealihatootjad Kanadas

Hobused
14 K. Sepp. Eesti raskeveohobuste konkurss 2008
15 K. Sepp. Eesti tõugu noorhobuste jõudluskatsed Kõljalas
17 K. Sepp, A. Kallaste. Parimad tori tõugu noorhobused konkureerisid Tori hobusekasvanduses

Karusloomad
18 D. Mägi. Küülikute kevadnäitus
Jõudluskontroll
20 K. Ilves. Jõudluskontrollist Põhja-Ameerikas
22 M. Uba. Eesti punase tõu holsteniseerimine

Veterinaaria
23 A. Viltrop. Sigade aafrika katk Kaukaasias ja Venemaal

Kroonika
24 O. Saveli. Tõuloom 12. korda Ülenurmel
26 O. Saveli. Saksamaa avatud konkursi 2008 korraldusest
28 Silvia Pallon 75
28 Leo Nigul – in memoriam

Kaanefoto


A. Tänavotsa foto

PDF