Tõuloomakasvatus 2007-4

Hea lugeja!

Kümme aastat Tõuloomakasvatust

Neli aastat (1994-1997) andsime välja mõneleheküljelist kahe värviga infolehte Tõuinfo, kus vahendati vajalikku infot aretusühingute ja loomakasvatajate vahel. Tollal polnud trükitehnika areng veel hinnaliselt kättesaadav. Aga koos arenguga käis kaasas ka hindade tasakaalustumine ning 1997. a otsustasid Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu liikmed asutada ajakiri Tõuloomakasvatus, mille väljaandmisse kaasati tollane EPMÜ loomakasvatusinstituut. Alates 1998. aastast on kümne aasta jooksul välja antud 40 ajakirjanumbrit.
Kõik need aastad on infolehte ja ajakirja trükkinud kunagi EPMÜ-st välja kasvanud trükikoda Paar OÜ, kus on alati mõistetud väljaandjate kogenematust, üle saadud materjali hilinevast esitamisest, aga ikka tagati tähtaegne trükkimine. Nendelt oleme kogemusi omandanud, samas trükikoda on tehniliselt arenenud. Siinkohal siiras tänu direktori Peeter Adamsonile koos perega, asedirektor Hanno Külmale, aga eriline kiitus trükikoja müügijuhile Leili Niglasele ja kujundajale Irina Gronile! Lootusetust olukorrast on välja tuldud tihti tänu neile ja trükitööliste pingsale tööle.
Laekunud artiklid on trükivalmis seadnud peatoimetaja ja toimetaja pm-knd Eha Lokk, keelelist korrektuuri on teinud Silvi Seesmaa ja Sirli Lember. Eesti keele normid on koos riigikorraga demokratiseerunud, mis annab võimaluse sama väljendit erinevalt, kuid tõeselt esitada. Aga sellest pole probleemi tekkinud, korrektorite leebus ja kontaktsus tuli alati kasuks. Käsikirja ettevalmistuse kiirenemisele ja võimalike uute vigade vältimisele on andnud oma panuse küljendajana ja kujundajana noor kolleeg ning arvutifänn pm-dr Alo Tänavots. Suur tänu põhjalikkuse ja operatiivsuse eest!
Nüüd aga põhitegijatest - artiklite autoritest. Usun, et mitmelgi teist tekkis muie näole. Küll oleks tore, kui heatahtlik. Jah, on olnud probleeme võimekatelt kirjutajatelt tähtaegselt materjali kätte saada. Kuid kiita tuleb kõiki, kes tundsid kohustust valgustada Eesti loomakasvatajaid toimunust, anda neile nõu või kutsuda üles ühiselt tegutsema. Andkem endale aru, et demokraatliku Eesti riigi ainus üleriigiline ühistegevuse süsteem kuulub tõuaretusele. Olgem uhked selle üle! Toimetus kiidab siinkohal kõige kohusetundlikumaid autoreid: Ph.D. Matti Piirsalu, pm-mag Käde Kalameest, ETKÜ juhatuse liiget Tõnu Põlluäärt!
Oleme püüdnud kasutada ka professionaalse ajakirjaniku abi ja rääkinud ajakirja levitamisest postiametiga. Kahjuks osutusid need ettevõtmised liialt kalliks. Teadlaste kirjutised on harvemaks jäänud. Aga kümme aastat oleme koos vastu pidanud. Suur tänu!

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 M. Piirsalu. Eesti loomakasvatus 2007. a 9 kuuga

Veised
4 T. Bulitko. Holsteini pullide ja suguselekteeritud sperma kasutamisvõimalused 2008. aastal
7 T. Bulitko. Eesti oli edukas tõuloomaturul
8 T. Bulitko. Euroopa holsteini aretajad kohtusid Taanis
10 K. Kalamees. Veisekasvatajad käisid Prantsusmaal

Sead
11 T. Vilu. Kümme aastat Tartu sigade kunstliku seemenduse jaama
13 V. Vare, O. Saveli. Tootmisfarmi võõrdepõrsaste söötmiskogemusi

Hobused
14 K. Alp. Tunnustatud trakeenide märaperekonnad

Lambad
16 E. Sellis. Maalambast aretaja pilguga

Linnud
18 H. Tikk. XV Baltimaade ja Soome linnukasvatuskonverents Riias

Geneetilised ressursid
19 H. Viinalass. Loomade geneetiliste ressursside alane tegevus Tšehhis
23 H. Viinalass. Alternatiivne loomakasvatusharu - punahirvekasvatus

Seadusandlus
24 O. Saveli. Tõuaretusseaduse parandamine on aeganõudev

Referaadid
27 M. Muirhead, T. Alexander. Põrsaste surnult sünnid ja nõrga elujõuga põrsad

Kroonika
29 O. Saveli. Peatati "Eesti põllumajandus XX sajandil" trükkimine
30 O. Saveli. Aasta põllumees 2007

Kaanefoto

PDF