Tõuloomakasvatus 2004-2

Hea lugeja!

Eesti on teist kuud Euroopa Liidu ja kolmandat kuud NATO liige. Suured ootused on täitunud. Nüüd veel Europarlamenti saadud. Aga ainult kuue pürgija soovid läksid täide. Minnatahtjaid (mineku mängijaid) oli kümneid kordi rohkem. Kellelt küll kooritakse need miljonid, et iga päev sadu kordi end TVs reklaamida? Igor Gräzini sõnum oli otsekohene - valid, saad (kes?) minust lahti. Jälle üks näitemäng juures, millega meedia eelarvet turgutatakse, kodudes aga kasvab põlgus reklaami vastu. Kahju, et nii palju risustatakse meediat ja loodust.
Eestis tehti ikkagi poliitilist ajalugu - ametisse astus esimene naissoost põllumajandusminister. Soovime edu ja naiselikku visadust mõnede aferistide avastamisel.
Pool aastat on makstud tootjale piimahinda, mis olnuks normaalne juba aastaid tagasi. Kuid juba on ilmselt tegelikkusse viidud piimahinna langetamine. Näis, kuidas "piimasõda" lõpeb, kas jälle on kaotajaks tootja. Aga äkki...? Turu jagamine on käsil, kuid kvoodi piires.
Seltsid ja ühistud andsid aru loomaomanike ees. Uus nõukogu valiti ETKÜs ja juhatus ELaSis. Viimases ongi keerukam olukord, kus kogenenud juhid astusid korraga tagasi. Aga aeg toob selgust.
Ohustatud tõugude nimekiri täienes tori ja eesti raskeveohobusega. Nüüd on vaja aasta oodata, et saada ohustatud tõu toetust 2005. aastal. Naljakas küll! Aga veelgi naljakam on diskussioon selle üle, millist tori hobust on Eesti riigile vaja. Mõni tahab arvestada veresust, teine tüüpi, kolmas kasutamise otstarvet, neljas... Eesti riik peaks hoidma tori tõugu kui ühte 20. sajandil loodud kaunimat looma, keda on kahetüübilisena aretatud ja seda ka edaspidi tehakse.
Tõusisese jagamise tulemusena allusid kontrollorganite ideoloogiale eesti maatõu aretajad, loobudes võimalusest sugulastõu läänesoome aretusmaterjali kasutamisest, eesti hobuse aretajad tõu kunagise päästja araabia tõu kasutamisest. Ei suuda riik kunagi mõne tuhande kroonise toetusega katta kahju, mis tekib majandusliku väärtuse langusest. Eesti loomatõud on majandusliku väärtusega ja neid tuleb edasi aretada.
Saabunud on suvi läbi eriti iseäraliku kevade. Kogume puhates energiat ja jõudu, sest Eesti suvi on nii lühike. Aga laut ja põld nõuavad oma osa. EDU TEILE!

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
  2 M. Piirsalu. Eesti loomakasvatus 2004. aasta I kvartalis

Veised
  3 K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi üldkoosolek
  5 T. Põlluäär. Eesti punase tõu pullide 2004. a 2. hindamise tulemused
  6 T. Põlluäär. Euroopa punaste tõugude aastakoosolek
  7 T. Bulitko. Eesti esindus 11. maailma holsteini konverentsil

Sead
  9 M. Kruus. Fookuses sigade reproduktsioon

Hobused
11 A. Kallaste. Araabia tõu kasutamisest eesti hobuse aretuses

Jõudluskontroll
13 A. Pentjärv. Vahelduv kontroll-lüps
14 M. Uba. Seemenduspullide osast somaatiliste rakkude arvu vähendamisel

Söötmine
15 H. Kaldmäe. Vasikale joodetavast piimast ja selle asendajatest

Mahetootmine
17 R. Leming. Loomade tervise ja toiduohutuse säilitamine mahepõllumajanduses

Kroonika
20 N. Haasmaa. Holsteini legendid
21 O. Saveli. Kümnes Balti riikide tõuaretuse konverents Tartus
23 Intervjuud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu üldkoosoleku

Kaanefoto


A. Juusi foto

PDF