Tõuloomakasvatus 1999-3

Hea lugeja!

Kaunis suvi sai otsa linnarahvale. Maarahva lootused piima- või lihahindade tõusule pole veel maad võtnud, kuigi noor põllumajandusminister arvas seda. Olukord on keeruline. Varem toimus karjas lehmade arvu vähendamine. Käesoleval aastal on löögi alla sattunud ettevõtjad, kes on teinud investeeringuid. Nüüd on vaja laen tagasi maksta. Sellega hävitatakse tulevikule loodud ettevõtted. See on ebaloogiline, sest võitleme progressiivse tootmise vastu Eestis. Piimahinna alandamine ei võimalda osta energia- ega proteiinirikast sööta, et tagada suuretoodangulise lehma tarbe rahuldamine. Samavõrd keerukas on ka seakasvatuse olukord. Šveitsis oli võimalus küsida healt kolleegilt, mis maksab sealiha Rootsis kaupluses. 40 kuni 50 rootsi krooni. Tartus võib osta aga 20 eesti krooni eest rootsi sealiha. Nii põletatakse Eesti loomakasvatust. Loomakasvatusest saadi kümme aastat tagasi aga 2/3 põllumajanduse kogutulust. Uskumatu on, et järjekordselt on Eesti tagasi 90ndate alguses. Ikka püütakse tõestada maailmale, et Eestist on palju õppida. Kahjuks mitte põllumajandusest. Häbi on sõita läbi Baltiriikide. Ei mitte Lätist ega Leedust. Ainult Eestist. Põld ja maastik on riigi peegel. Ei ole näinud riiki, kus tahtlikult loobutakse mullaviljakuse kasutamisest, et toita oma elanikkonda. On mõned riigid - näiteks Kreeka. Ei jätku liha, aga veini küll. Eestis ei üht ega teist.

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 M. Piirsalu. Eesti loomakasvatus esimesel poolaastal

Veised
3 T. Bulitko. Eesti holsteini tõu VISS '99
4 A. Zeemann. Eesti punase tõu VISS '99
5 V. Sooberg. Eesti maakarja kasvatajate suvepäevad Hiiumaal
5 R. Reents.  Kontrollpäevamudel
7 G. Bethard. Kui suured ja kui vanad peaksid mullikad olema poegimisel?
8 P. Padrik. Mida peaks arvestama sugupullide koormuse optimeerimisel

Sead
10 R. Kaselo. Euroopa Seakasvatajate Ühenduse kongress Viinis
11 R. Lumiste. Eesti seakasvatajad õppereisil Inglismaal
11 J. Dewhirst. Suurbritannia raport Euroopa Seakasvatajate Ühendusele 1999. a. mais
12 R. Schmidt. Seakasvatus Euroopa Liidus
14 N. Lundeheim, A. Simonsson, K. Andersson. Rootsi seakasvatuse tulevik

Lambad
20 H. Viinalass, S. Värv, H. Kalda. Tilbadega lambad

Linnud
21 M. Piirsalu. Munade ja linnuliha tootmise, tarbimise ning ekspordi-impordi arengutendentsidest Eestis

Karusloomad
22 L.  Taaler. Karusloomade jõudluskontroll Norras

Söötmine
24 L.  Nigul. Täiendsööt võõrutusjärgseks kasvuperioodiks

Ehitus
26 J.  Miljan. Torusselüpsiga lautade ümberehitamine lüpsiplatsiga lautadeks

Välismaa
28 S.  Schukking. Piimatootmise arendamine Hollandis

Noored doktorid
30 Heli Kiiman ja Imbi Veermäe -  põllumajandus-doktorid 

Kroonika
31 Nõukogud ja juhatused 

PDF