Jrk nr Jõudluskontrolli  farmi nimi Põhikari 01.12.12 Uted Sündis tallesid Keskmine viljakus Kaalutud tallesid Nende
paaritatud poegis kokku elusalt % arv % 100 päeva mass ööpäeva massi-iive
arv %
1 Age Alas 13+0 10 10 100 20 19 95,0 2,00 18 100 27,6 242
2 Ell Sellis 41+1 45 44 97,8 85 79 92,9 1,93 71 100 24,8 204
3 Eve Puustusmaa 19+2 23 21 91,3 28 28 100 1,33 20 80,0 21,1 171
4 Liidia Kängsepp 43+1 49 49 100 92 88 95,7 1,88 78 94,0 26,6 216
5 Olav Pilv 18+1 19 19 100 40 35 87,5 2,11 34 100 29,2 259
6 Ott Liivlaid 47+2 40 37 92,5 68 65 95,6 1,84 65 100 23,8 192
7 OÜ Talumees 18+1 15 13 86,7 18 15 83,3 1,38 14 100 18,9 151
Grupi keskmine kuni 50PK 29 27 96,0 50 47 93,7 1,82 43 96,8 24,5 205
8 Imme Neare 58+1 63 62 98,4 127 116 91,3 2,05 105 94,6 28,3 236
9 Kaire Veskilt 65+2 49 49 100 83 78 94,0 1,69 78 100 26,1 219
10 Nils Niitra 57+1 42 34 81 34 30 88,2 1,00 0 0 0 0
11 Urmas Aava 73+2 83 77 92,8 161 143 88,8 2,09 114 85,7 25,8 219
Grupi keskmine 51-100PK 59 56 93,7 101 92 90,6 1,80 99 92,2 26,7 225
12 Aavo Arm 129+7 174 157 90,2 272 246 90,4 1,73 204 90,7 22,6 183
13 Maa-Investeerin-gute AS 129+3 123 107 87,0 133 123 92,5 1,24 114 98,3 24,4 207
14 Rehekivi Oü 160+4 147 146 99,3 245 220 89,8 1,68 206 100 26,5 228
15 Tsura Talu Oü 197+6 213 207 97,2 344 318 92,4 1,66 267 88,1 21,3 167
Grupi keskmine üle 100PK 164 154 93,9 249 227 91,2 1,47 158 93,1 23,7 196
Farmid kokku / keskmine 1067+33 1095 1032 94,2 1750 1603 91,6 1,70 1388* 93,7 24,8 207

* - kaaluti 1388 võimalikust 1482 tallest.