Jrk nr Jõudluskontrolli  farmi nimi Põhikari 01.12.12 Uted Sündis tallesid Keskmine viljakus Kaalutud tallesid Nende
paaritatud poegis kokku elusalt % arv % 100 päeva mass ööpäeva massi-iive
arv %
1 Aardla Piimaühistu 13+1 11 11 100 11 10 90,9 1,00 7 100 24,7 207
2 Ivo Kruusenberg 10+1 9 8 88,9 14 13 92,9 1,75 11 100 25,0 201
3 Latika Talu Oü 44+2 46 46 100 80 75 93,8 1,74 71 100 24,4 202
4 Tiiu Mürk 12+0 12 9 75,0 20 17 85,0 2,22 14 87,5 36,9 334
5 Vahur Agar 34+3 31 31 100 49 48 98,0 1,58 44 97,8 27,2 230
Grupi keskmine kuni 50PK 22 21 96,3 35 33 93,7 1,66 29 98,0 27,6 235
6 Jaan Veski 71+1 71 70 98,6 111 95 85,6 1,59 73 88,0 19,6 158
7 Laire Käis 59+2 60 56 93,3 78 63 80,8 1,39 56 88,9 27,4 230
8 Lenne Kaivo 87+3 92 86 93,5 107 101 94,4 1,24 69 77,5 26,9 218
9 Urmas Nõmm 62+1 73 69 94,5 90 84 93,3 1,30 33 40,7 34,5 310
10 Väino Veersalu 79+1 79 77 97,5 133 120 90,2 1,73 92 81,4 27,0 232
Grupi keskmine 51-100PK 75 72 95,5 104 93 89,2 1,45 65 75,3 27,1 230
11 Alo Sinimäe 104+1 127 123 96,9 230 209 90,9 1,87 83 51,2 26,6 224
12 AS Saaremaa Ökoküla 180+5 246 199 80,9 320 218 68,1 1,61 170 82,5 17,8 133
13 Janika Mirka 154+3 99 99 100 144 133 92,4 1,45 94 93,1 19,1 148
14 Leonid Kirss 124+2 71 64 90,1 102 98 96,1 1,59 85 85,9 27,5 234
15 Lilien Veske 101+5 94 93 98,9 167 167 100 1,80 137 100 25,7 213
Grupikeskmine üle 100 PK 127 116 90,7 193 165 85,7 1,66 114 80,7 23,3 190
Farmid kokku / keskmine 1134+31 1121 1041 92,9 1656 1451 87,6 1,59 1039* 80,9 26,0 218

* - kaaluti 1039 talle võimalikust 1284 tallest