TÕULOOMAKASVATUS

Kontakt

Toimetus
Kolleegium:
Tanel Bulitko, Käde Kalamees, Matti Piirsalu, Krista Sepp, Külli Vikat, Olev Saveli (peatoimetaja) ja Eha Lokk (toimetaja)
Keeleline korrektuur: Silvi Seesmaa
Küljendus/veeb: Alo Tänavots

Aadress: Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3455
Internet: http://www.etll.ee/

      

Ajakiri ilmub 4 korda aastas:
märtsis, juunis, septembris ja detsembris.

Trükk:
OÜ Paar