Tõuloomakasvatus 2022-2

Hea lugeja!

Kolm kuud tagasi oli värskeks uudiseks Venemaa sissetung Ukrainasse ja sõda kestab siiani, prognoositakse kestust, aga lõppu sellele niipea pole näha. Ukrainale kui kannatajapoolele on kaasa tõmmatud ainelise toetusega vähemalt kolmkümmend riiki. Sellist olukorda poleks tõesti uskunud, kes oleme küll lapsena üle elanud, Teise maailmasõja. Aga „vabastaja“ mentaliteet ei anna rahu Eesti idanaabrile.

Õnneks koroona näitas hääbumise märke, muidugi, kui kauaks, aga EK Selts ja EHS said pidada oma aastakoosolekud, ETLL selle aasta teise koosoleku 13. mail, kus korrigeeriti liikmemaksud ja kinnitati aasta eelarve. Päevakorda võeti ka midagi päevakohast või liikmeid harivad teemad. Seekord kerkisid esile isegi kolm teemat, milles vajasime MeMi ja PTA töötajatelt selgitust. Nendeks olid a) looma geneetiliste ressursside säilitamine; b) uus lambatõug? – eesti maatõugu lammas ja c) juba alustatud eesti raskeveohobuste genoomuuring.

Kõik teemad olid seotud riigiasutuste tõuaretuse tegevusega, mille kohta ETLLi liikmed soovisid enam infot, sest nendel teemadel peaks igapäeva suhtlemine tähendama koostööd ühise eesmärgi nimel ja mõlema poole võrdset informeeritust. Püüan olla võimalikult erapooletu, kuid koostöö, õigemini suhtlemine aretusühingutega on jäänud väga napiks. Looma geneetiliste ressursside säilitamist arutati mõni aasta tagasi, kui seejärel kõik vaibus. Kui 5. aprillil ETLL palus MeMilt ametlikult sellekohast infot, siis kuu aja pärast tänati meid kirja eest ja kutsuti 23. mail arutelule tegevuskava üle, mis saadetakse nädal enne koosolekut. Ei mingit ametlikku vastust meie arupärimisele. Saadetud dokument, mida arutati, kinnitas veelkord, et teemaga pole tegeletud. Nüüd püütakse kahe nädala jooksul koguda infot hoopis aretusühingute käest.

Omapärast loogikat kasutati eesti maatõugu lammaste aretusprogrammi ja tõuraamatu tunnustamise arutelul. ETLLi liiget ETLA, kus aretatakse just eesti lambatõuge, peeti kolmandaks isikuks, kellele ei peagi avaldama menetlusdokumente. Nii küünilist vastust pädevalt asutuselt (PTA) ja ministeeriumilt ei osanud oodatagi. Kus on kontrollorgani tegevuse läbipaistvus? Uue tõu nimetusele pretendeeriva üksuse tunnustamine Eestis kui väikeriigis on suursündmus, mis peab olema avalikult teadlastega arutatud, ja seejärel vormistab pädev asutus. EL nimetab pädeva asutuse, aga nende töötajate pädevus vajab tunnustust tõuaretajatelt ja loomakasvatajatelt.

Kolmas teema, eesti raskeveohobuse genoomanalüüs, oli profülaktiline, et ennetada arusaamatusi või vääralt käsitlemist, mis saatis tori hobuse genoomuuringut. Arutelu oli pikk, kuid loodetud kasu oli vähe, sest riigihankeseaduse nõuded jäid valitsema põllumajandusloomade aretuse vajaduse üle. 

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus

2 K. Karisalu, L. Jürgenson. Eesti loomakasvatus 2022. a I kvartalis

Lihaveised

4 K. Tamm. Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi üldkoosolek
5 J. Mättik. Lihapullide hindamiskonkurss 2022
6 J. Mättik. Lihaveise noorpullide oksjon
7 R. Olt. FT Eesti OÜ anguste karjatamine 2021

Linnud

9 K. Vikat. Ohustatud tõu eesti vuti 2021. a jõudluskontrolli tulemused Järveotsa Vutifarm OÜ-s

Lambad ja kitsed

11 R. Mirka. Lambad Maamessil
12 ST. V. Korn, ST. Völl. Majanduslik analüüs Saksa lambakasvatuses
13 I. Sand, C. Gaio, W. Hartmann, F. M. Lenz. Kitsede piimatootmise majanduslik analüüs erineva suurusega sügavallapanuga farmides

Piimaveised

15 E. Raid. Eesti maatõug ja tõufarmid 2021. aastal
18 M. Ledinek, L. Gruber, G. Thaller, K.-U- Götz, K.-H- Südekum, H. Spiekers. Piimalehmade efektiivsustunnused; definitsioonid – jaotused – rakendused

Hobused

20 Ch. Dauben, E. Tholen ja Ch. Groâe-Brinkhaus. Tunnuste geneetiline hindamine täkkude jõudluskontrolli ümberkorraldamise järel
21 K. Keir, M. Kass. Taimsed ekstraktid hobuse söödalisandites

Teadus

23 R. Leming, R. Patune, V. Vare. Vähendatud proteiinisisaldusega ratsioonide söötmiskatsed kesikute ja nuumikutega
25 N.R.W. Geiker, H.C. Bertram, H. Mejborn, L.O. Dragsted, L. Kristensen, J. R. Carrascal, S. Bügel, A. Astrup. Liha ja inimeste tervis – praegused teadmised ja lüngad uuringutes

 

Kaanefoto

 

Saare Maakari OÜ maakari	(E. Raid)
Saare Maakari OÜ maakari (E. Raid)

PDF

Online