Tõuloomakasvatus 2015-2

Hea lugeja!

Selle aasta teise ajakirjanumbri trükkiandmine oli sõltuvuses Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu vissiürituste toimumise ajast saartel 12. ja mandril 16. juunil. Nüüd on vissitiitli omanikud selgitatud ja üritustest artiklid ja fotod ajakirjas.

Saaremaal Upal toimus Saarte viss 21. korda, ainult mõni kord vähem kui mandril. Selle aja jooksul on kõikide tõugude välimiku aretuses tehtud märkimisväärset tööd. Kui algusaastatel olid lehmad väiksemad, tihti ebaühtlase arenguga udaraga ning pikkade ja jämedate nisadega. Nüüd ei kohta neid vigu isegi eesti maatõu juures. Tasapisi suureneb eesti holsteinide esindus konkursil, sel aastal sama arv kui eesti punasel tõul. Moodi hakkab minema, et eesti (mustakirju) holsteini lehmade konkursi võidab punasekirju lehm, nii Saarte kui vabariiklikul vissil. Seejuures olid Saarte EHF ja EPK vissid sama punasekirju holsteini pulli tütred. Järelikult on aretajad ja loomaomanikud valinud uudse aretusmeetodi, mis oluliselt lähendab geneetiliselt kahte piimatõugu, aga eesti punast kirju värvuse suunas.

Eesti maatõu esindus on alati olnud parem Saaremaal kui mandrikonkursil. Sel aastal oli võimalus püüda fotole neli Vissi, kelle ümber lindid 2009 kuni 2015, ainult 2011. aasta Viss oli puudu (vt foto tagakaane välisküljel). See näitab saarlaste visa tööd oma karja säilitamisel. Selle eest suur tänu!
Vabariiklik vissiüritus Ülenurmel kulgeb ikka oma headuses. Iga aastaga koosseis paraneb. Esitlemisel oli märgata (ka Saaremaal), et mõne lehmaga oli treeninguid alustatud hilinemisega, vaja on ikka nädalaid kestvat treeningut. Aga mõlema tõu Vissi- ja reservvissi tiitlid said väga ilusa välimikuga lehmad. EHF Viss Lindi on oma punasekirju värvuse ning väga võimsa ja tasakaalustatud kehaehitusega silma jäänud 2011. a Hollandi, 2014. a Saksamaa ja 2015. a Šveitsi kohtunikule. Järelikult rahvusvaheliselt tunnustatud piimalehmatüüp Eestis.

Šveitsi kohtuniku Stefan Widmeri tööd oli võimalik jälgida jaanuaris Osnabrückis, kus ta hindas saksa holsteine ja iga ringi lehmadele kulutas järjestamisele kuni 10 minutit. Sealt ka soovitus kutsuda Eestisse ja siingi töötas kiiresti ja objektiivselt. Peaksime leidma võimaluse ka iga ringi võitjate (edasipääsevate) lehmade omanike tunnustamiseks. Saksamaal seda tehti ja autasustajateks olid paljudel juhtudel kindlustusfirmad, kellega meil erilisi sidemeid pole. Aga jagada sponsorite vara väiksemateks osadeks, et jätkuks ka teistele, oleks mõttekas.

Rõõmsa olekuga Ahto Vili (Torma POÜ juht) näitas oma lehma Taali fotot, kelle neljanda laktatsiooni toodang oli 19 370 kg, mis on Eesti lehmade seas läbi aegade suurim 305 päeva laktatsiooni piimatoodang. Üle 19 tonni on lüpsnud veel Täpik Kõljala POÜst ja Tiba Torma POÜst
Lõpetame optimistlikult, sest vastupidist on Eesti loomakasvatuses ja tõuaretuses liiga palju. Kena suve kõigile!

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 Eesti loomakasvatus 2015. aasta I kvartalis

Veised
5 K. Kalamees. 95 aastat Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi
8 L. Vessart. Eesti Lihaveisekasvatajate Selts sai 15 aastaseks
10 T. Põlluäär. Saarte Viss 2015
12 T. Põlluäär. Eesti 2015. aasta kaunimad lehmad on Lindi ja Kalli

Hobused
14 K. Sepp. Eesti Hobusekasvatajate Selts maamessil
15 Eesti Hobusekasvatajate Seltsi sõidu- ja veokatsete protokoll 5.06.2015 (Toris)
16 K. Sepp. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi III kevadseminar

Sead
18 A. Põldvere, R. Soidla, L. Lepasalu, A. Tänavots. Sigade ristamise mõju puljongi sensoorsetele omadustele (järg)

Karusloomad
20 L. Taaler. Tšintšiljade kevadnäitus 2015
20 Riigikogu maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni avalik istung

Jõudluskontroll
21 Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) uus teenus – tiinuse test piimast

Referaadid
22 E. Kalm. Saksamaa hobusekasvatuse organisatsioon ja tervisepank
24 E. Kalm. Hobuste lineaarne kirjeldamine
26 J. Vögely, M. Klawitter, K. E. Müller. Mortellaro haigus – piimaveiste nuhtlus
26 Uudiseid Hollandist

Kroonika
27 T. Põlluäär. Magistritöö lihaveiste lineaarsest hindamisest sai kõrge hinnangu
28 T. Põlluäär. Euroopa Punaste Tõugude aastakoosolek Lätis

Kaanefoto

Vissid

PDF

Online

Tõuloomakasvatus 2015/2