Tõuloomakasvatus 2012-2

Hea lugeja!

Eelmise ajakirja sissejuhatuse jätk on iseseisvas artiklis „Ajutise tori hobuse koosolek“. Ebakompetentsusega survestatakse alluvaid nii, et teadjad inimesed viivad ellu seda, mida varem eravestlustes on eitanud. Töökoha säilitamine kaalub üles erialalise kompetentsuse. Kahju, väga kahju!
Kevad on aretusühingutele alanud töiselt. Aastakoosolekul valis ELaS uue juhatuse, kusjuures koosseisude muutus oli märgatav (nimekirjad lk 21 ja 22). EK Seltsi kauaaegne ettevalmistus (uue põhikirja vastuvõtmine ja registreerimine) kestis peaaegu kaks aastat ja tahaks loota, et uuendatud koosseis on teovõimeline, eelmises koosseisus vaieldi tihti vähetähtsatel teemadel. Põhikirja muutsid ka EHSi liikmed, samuti aretus-säilitusprogramme eesmärgiga tagada tori tõu ühtsus, aga tulutult. Koostööpartner Eesti Sigade Aretusühistu uuendas oma nõukogu koosseisu ja loodaks enam orienteeritust tõuaretusele.
On alanud tõuloomade konkursid, mis piimaveistel koondusid ühte nädalasse: 6. juunil kolme tõu Saarte viss ning 8. juunil Ülenurmel eesti holsteini ja eesti punase tõu konkurss. Eesti maatõu vabariiklik konkurss toimub 1. septembril Tõuloom 2012 raames.
Saare- ja Hiiumaa lehmade koosseis on iga aastaga paranenud, nad võiksid julgesti konkureerida mandri veistega. Kõljala POÜ (Tõnu Post) on vaieldamatu liider saartel nagu Tartu Agro AS (Maie Mölder ja Mall Rodim) mandril. Kahju, et holsteini lehmi oli nii vähe. Hästi ühtlik oli maatõu lehmade koosseis.
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tegi julge ja ainuõige otsuse, et mõlema veisetõu konkurss toimub ühel päeval Ülenurmel. Loomakasvatajatel ja aretajatel oli võimalus võrrelda kahte tõugu, aga peaasi, et pealtvaatajaid oli märgatavalt rohkem ja mitme suuretoodangulise karja esindajad jõudsid esmakordselt konkursile. Kuustemäe OÜ Muda tunnistati isegi EPK reservvissiks. Pealtvaatajate ja kohtunike parem informeeritus saavutatakse, kui kasutatakse nn suusatajanumbreid rinnal ja seljal.
ETLL tunnustas parimaid esitlejaid (Lauri Post, Kõljaja POÜ, Tiina Rodim ja Grafs Paucis, Tartu Agro AS Rahinge farm), kuid teiste järeleaitamiseks on vaja veel palju teha. Tahaks loota, et lihaveisekasvatajad nakatuksid konkursipisikuga. Selliste konkursside korraldamine on aretustöö taseme peegliks.
EHS alustas oma ürituste kava täitmisega juba varakevadel. Vissi-nädalal olid Toris veo-sõidukatsed. Nii jätkub üritusi läbi suve. Ikka parimaid ootavad Tõuloom 2012 külastajad 1. septembril Ülenurmele.

Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
2 L. Jürgenson. Eesti loomakasvatus 2012 I kvartalis

Veised
4 T. Põlluäär. Tihe vissi-nädal
8 K. Kalamees. Loomade käitumisest
9 K. Kalamees. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi stipendium

Lambad
9 K. Vikat. Lammaste jõudluskontroll 2011

Sead
13 V. Vare, O. Saveli. Aastaaja ja sigala valgustuse mõju kesikute ja nuumikute kasvukiirusele tootmisfarmis

Teadus
14 P. Padrik, T. Hallap, T. Bulitko, Ü. Jaakma. Innovaatiliste tehnoloogiate rakendamine sugupulli sügavkülmutatud/sulatatud sperma kvaliteedi tõstmiseks

Hobused
17 K. Sepp. Hobuste sõidu-veokatsed Toris
18 K. Sepp. Trakeenikasvatajad võõrustasid külalisi Saksamaalt
19 O. Saveli. Ajutise tori hobuse koosolek

Kroonika
21 O. Saveli. Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu maikuu koosolek
23 T. Bulitko. Põllumajandusministri Kasahstani visiit
23 M. Piirsalu. Viive Tikk 80
24 Aretusühingute suveüritused 2012

 

Kaanefoto

Saarte vissid (P. Kibe)
Saarte vissid (P. Kibe)

PDF

Online