Tõuloomakasvatus 1998-1

Uue ajakirja lugejale!

Kirev on ajakirjanduse lett igas kioskis. Sealt leiab vähe maarahvale sobivat, aga loomakasvatajale pole hoopiski midagi. Ajakiri "Põllumajandus" käsitleb ka loomakasvatuse teemasid, kuid liialt vähe.
Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu (ETLL) üldkoosolekul, kus osalesid 9 tõuaretusühingu esindajad, on korduvalt arutatud, kuidas minna edasi. "Tõuinfo" ilmus 4 aastat infolehena. Läbiviidud küsitluse põhjal võib öelda, et infolehe temaatika huvitas loomapidajaid. Koos EPMÜ Loomakasvatusinstituudiga (EPMÜ LKI) otsustati alates 1998. aastast alustada ajakirja "Tõuloomakasvatus" väljaandmist. Selles ajakirjas ühinevad "Loomakasvatus" EPMÜ LKI, "Tõuinfo" ETLL ja "Eesti mustakirju kari" Eesti Mustakirju Karja Aretusühistu. Eesmärgiks seati süsteemselt anda loomakasvatajatele infot tõuaretusest, õigusaktidest, seadustest, tõuaretusühingutes toimunust ja paljust muust. Eriti tähtsaks tuleb pidada, et kaasa löövad loomakasvatusteadlased, kes annavad nõu loomade-lindude aretuses, söötmises, pidamises ja teistes loomakasvatajaid huvitavates küsimustes. Omaette rubriigina esitatakse referaate teistest ajakirjadest. Tahaks loota, et lugejad panevad aluse rubriigile "Lugeja küsib" või "Lugeja arvab". Selleks ikka pealehakkamist, julged on loomakasvatajad alati olnud.
Ajakirja värvikusega otsustati mitte üle pakkuda, see oleks kaanehinna liialt kõrgeks viinud. Esialgu levitatakse ajakirja tõuaretusühingute kaudu ja küsitluse alusel kujunes tiraažiks 800. Osa tiraažist suunatakse ka maakondade keskustesse, et selgitada huvi ajakirja vastu. Kui tiraaž suureneb, paraneb ka tehniline kujundus. Arvatavasti edaspidi saab ajakirja levitada tellimuste alusel.
Austatud lugeja! Täna hoiate käes "Tõuloomakasvatuse" esimest numbrit, millele peab järgnema sel aastal veel 3 numbrit. Nende sisukus oleneb palju teist. Ajakiri on suunatud loomakasvatajale, mistõttu ootab toimetus teie ettepanekuid, kriitikat ja ega tunnustuski paha ole. Koostöö annab alati kõige parema tulemuse.

Head lugemist!
Olev Saveli

Sisukord

Loomakasvatus
M. Piirsalu. Eesti loomakasvatus 1997. aastal

Veised
A. Meier. Mustakirjude tõukarjade arv kasvab
E. Siiber. Holsteinid ei loovuta piimatoodangu maailmarekordeid
O. Saveli. Holsteinide Euroopa konkurss Brüsselis
A. Zeeman. Eesti  punase  veisetõu parim aretuskomponent - šviitsi tõug
T. Soonets. III rahvusvaheline punase lehma klubi konverents
K. Kalamees. Eesti maakarja kasvatajate seltsi tegevus 1997. aastal

Sead
K. Eilart. Eesti peekoni tõugu sigade tõukarjade hindamisest 1997. aastal
K. Eilart, A. Põldvere. Soome landrassi tõugu kultide mõjust eesti peekoni tõugu sigadele

Linnud
H. Tikk. Suundumisi kanamunade ja linnuliha kvaliteedi tõstmiseks

Karusloomad
S. Kangur. Karusnahkade näitus Pajustis

Õigusaktid
Põllumajandusloomade tõuaretuse seadus

Nõuanne
H. Viinalass, M. Kilk, A. Orasson. Loomade esialgne valik tõuaretuseks põhineb nende põlvnemisel
I. Nõmmisto. Meetoodangut mõjutavatest teguritest Eestis

Referaadid
H. Swalve. Kuidas peaksime aretusprogrammi edasi arendama?
A.- M. Rosenlew. Lihaveiste jõudluskontrolli tulemused 1996. aastal Soomes

PDF